Plne vybavené pozemky

Na pozemkoch sú už vybudované a skolaudované všetky inžinierske siete:

- voda – obecný vodovod
- splašková a verejná kanalizácia
- elektrina a plyn
- verejné osvetlenie
- vlastná trafostanica pre územie Slnečného údolia
- cesty, chodníky, parkovisko 
- optický internet (čoskoro vo výstavbe) 

Všetky IS sú vedené v zelenom páse (šírka 2 m x dĺžka 25 m) medzi chodníkom a pozemkami. Tento zelený pás s rozlohou 50 m2 získate pri kúpe pozemku zadarmo!

POŠLI ZNÁMEMU

Zaujal vás tento pozemok? Viete o niekom, koho by mohla táto informácia zaujímať? Môžete mu poslať túto informáciu, a to tak, že vyplníte adresu prijímateľa a odošlete. Všetky osobné údaje, ktoré do formulára uvediete, považujeme za diskrétne a nebudú poskytnuté tretím osobám.

ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ

Vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Na jeho základe vás bude kontaktovať náš predajca a poskytne vám akékoľvek informácie, ktoré by ste mohli potrebovať.